Elden Çıkarılacak Kıymetler

Bankamızın, mevcut dönemde, “62/2017 sayılı KKTC Bankacılık Yasası’nın 25’inci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında elden çıkarılacak kıymeti bulunmamaktadır.