Zaman Aşımı Sorgulama

62/2017 sayılı KKTC Bankacılık Yasasının mevduat ve zamanaşımına ilişkin maddeleri uyarınca yayımlanan Mevduat ve Zamanaşımı Tebliği madde 9.(3) gereğince, tutarına bakılmaksızın bankanın nezdinde bulunan zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ait listeler, zamanaşımı süresinin bitimini izleyen takvim yılının Ocak ayının başından itibaren bankanın kendi internet sayfasında düzenleyeceği sorgu ekranı vasıtası ile Haziran ayının on beşine kadar müşterilerinin sorgulamasına açılır.